Naprawy blacharsko-lakiernicze

Autoryzowany Serwis Blacharsko-Lakierniczy

serwis volvo autogala

Miałeś szkodę komunikacyjną?

Dzwoń na numer infolinii Volvo 662 300 300

Możesz również napisać mail na adres: szkody@autogala.pl

 

 Autoryzowany Certyfikowany Serwis Blacharsko-Lakierniczy Volvo Autogala

 

• Pomożemy Ci łatwo przejść przez formalności związane z likwidacją szkody, nawet bez wychodzenia z domu.

• Jeżeli będzie to konieczne, sami ściągniemy uszkodzone auto do naszego serwisu (holownik lub D2D).

• Zapewnimy Ci pojazd zastępczy na czas naprawy oraz szybki termin naprawy Twojego auta.

• Zapewniamy bezgotówkową naprawę oraz umożliwienie rozliczenia VAT-u przez Leasingodawcę.

• Udzielamy gwarancji ASO i podtrzymujemy gwarancję Volvo na pojazd.

 

W Volvo dbamy o to, by klienci korzystający z napraw blacharsko-lakierniczych byli w pełni zadowoleni ze świadczonych usług, wykonywanych przez naszych podwykonawców o najwyższych kwalifikacjach.
Posiadamy własną blacharnię, zlokalizowaną przy ulicy Wiatracznej 31 w Warszawie. Oferujemy szeroki wachlarz napraw blacharsko-lakierniczych. Wykonujemy usługi na wysokim poziomie, korzystając z nowoczesnych technologii napraw zgodnych z wymogami producentów i z wieloletniego doświadczenia naszych wykwalifikowanych pracowników. Do napraw stosujemy wyłącznie oryginalne części, na które dajemy dożywotnią gwarancję producenta.
W swojej pracy skupiamy się nie tylko na samej estetyce samochodu, ale przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo jego przyszłych użytkowników.

Oferujemy usługi w zakresie:
• kompleksowych napraw blacharsko-lakierniczych,
• bezgotówkowego systemu rozliczeń w ramach polis zawartych w T.U. Allianz, Hestia, PZU, Warta, HDI,
• możliwości zgłoszenia szkody bezpośrednio w naszych serwisach w ramach polis zawartych z T.U Allianz, Hestia, PZU, Warta, HDI,
• samochodów zastępczych na czas naprawy,
• holowania pojazdów / usługi D2D.

Miałeś szkodę? Dzwoń do Volvo! I pamiętaj, że to ty decydujesz, gdzie będzie odholowane, a potem naprawiane twoje auto.

likwidacja szkod

Kolizja – co robić?

Dzwoń do Volvo!

Zobacz film, w którym kierownik naszego autoryzowanego serwisu blacharsko-lakierniczego wyjaśnia, jak postępować w przypadku stłuczki czy kolizji i jak wygląda procedura likwidacji szkody. Zapraszamy!

Dokumenty niezbędne do uzupełnienia PRZED PRZYJĘCIEM pojazdu DO NAPRAWY:

• zlecenie naprawy – wystawione przez firmę Autogala, a podpisane przez właściciela/użytkownika pojazdu zlecającego naprawę,

• pełnomocnictwo do odbioru odszkodowania – wypełnione i podpisane przez właściciela pojazdu/uprawnionego użytkownika,

• oświadczenie o VAT – wypełnione i podpisane przez właściciela pojazdu/uprawnionego użytkownika,

• zgoda banku/firmy leasingowej na wypłatę odszkodowania na rzecz Autogala – jeśli właścicielem pojazdu jest Bank/ Leasing

• druk zgłoszenia szkody – wypełniony i podpisany przez właściciela/użytkownika pojazdu zlecającego naprawę,

• obustronny skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,

• skan prawa jazdy lub oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdem osoby kierującej pojazdem w chwili zdarzenia szkodowego – jeśli szkoda miała miejsce w ruchu pojazdu,

• w przypadku szkody z OC sprawcy:

> ocena techniczna zakwalifikowanych w szkodzie uszkodzeń pojazdu wykonana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (dalej zwane TU); nie dotyczy szkód z odpowiedzialności PZU, LINK4, Uniqa, Allianz, Warta, Hestia, gdzie ocena techniczna jest wykonywana przez firmę Autogala na podstawie stosownych umów z TU;

> potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez TU;

> oryginał oświadczenia sprawcy kolizji lub kopia notatki policji.

Formalności niezbędne do uzupełnienia PRZED WYDANIEM POJAZDU PO NAPRAWIE:

Wpłata należności przez właściciela/użytkownika pojazdu zlecającego naprawę – z tytułu:

→  VAT,

→  amortyzacji,

→  franszyz,

→  innych potrąceń zastosowanych przez TU w szkodzie,

→  pojazdu zastępczego,

→  innych napraw zleconych niezwiązanych ze szkodą.

 

Dodatkowe informacje związane z likwidacją szkody:

1. W przypadku niedostarczenia druku polisy AC przez właściciela/użytkownika pojazdu zlecającego naprawę niemożliwym jest określenie warunków likwidacji szkody przez pracownika Autogala (np. pojazd zastępczy, dopłaty i potrącenia, rozliczenie VAT itd.) przed przystąpieniem do likwidacji szkody.

2. Pomimo polisy AC w wariancie BRUTTO lub likwidacji szkody z OC sprawcy i stosownej deklaracji możliwości odliczenia VAT wypełnionej przez właściciela/użytkownika pojazdu TU może zastosować inną interpretację dotyczącą odliczania podatku VAT i wypłacić szkodę tylko w wartości NETTO. W takim przypadku właściciel/użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia podatku VAT w wartości niezapłaconej przez TU.

3. W przypadku braku zgody na wypłatę odszkodowania za naprawę przez Leasingodawcę/Bank do czasu zakończenia naprawy pojazdu lub braku zgody Leasingodawcy/Banku na opłacenie podatku VAT z tytułu wykonanej naprawy faktura za naprawę zostanie wystawiona na właściciela/użytkownika pojazdu zlecającego naprawę.

4. TU może zażądać od poszkodowanego właściciela/użytkownika udokumentowania wcześniejszych napraw pojazdu poprzez dostarczenie książki serwisowej lub faktur za serwis pojazdu – w przypadku braku przedstawienia wymaganej przez TU dokumentacji właściciel/użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia zastosowanej przez TU redukcji wypłaty kwoty za wykonaną przez Autogala naprawę z tytułu braku niniejszej dokumentacji.

5. W przypadku braku aktualnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu TU może odmówić wypłaty odszkodowania (zgodnie z warunkami AC lub przepisami dotyczącymi OC). W takim przypadku właściciel/użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia całego kosztu wykonanej przez Autogala naprawy pojazdu.

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń 22 884 70 05
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Autogala otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin.
|
Autogala

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników.Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.